"מבצע חץ שחור" – פעולת עזה
(במרכז הרצועה) - פברואר 1955


סרן אלקיים סעדיה ז"ל  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-28 בפברואר 1955, בקרב עזה, פקד סרן סעדיה אלקיים ז"ל, על חלק מהכוחות. הוא פרץ בראש חייליו, כבש מחנה צבאי מצרי מוגן והמשיך בראש החוליה הפורצת למחנה שני. התנגדות האויב הייתה נמרצת. סרן סעדיה אלקיים ז"ל הסתער והתקדם בראש אנשיו, גלוי לאש האויב, עד נופלו. התנהגותו הנועזת בקרב והסתערותו ללא חת, הדביקה ברוחה את חייליו אשר המשיכו בקרב, התגברו על האויב וכבשו את המחנה.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז

 

ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי


רס"ן דוידי אהרון  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-28 בפברואר 1955, בקרב עזה, שובש אחד מכוחות המשנה בעת הלחימה ביעד. לאחר שנהרג מפקדו, פרץ רס"ן אהרון דוידי חשוף לאש האויב, אירגן את כוח המשנה והמשיך בהסתערות תוך שינוי כיוונה, עד לחיסול התנגדות האויב.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סג"מ עילם עוזי  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-28 בפברואר 1955, בקרב עזה, בעת הפריצה למחנה האויב, אשר לתוכו ברחו כוחותיו, לאחר שנתקו את המגע, הסתער סג"ם עוזי טרכטנברג בראש יחידתו ובמסגרת שאר הכוחות, על מחנה האויב. הוא ביצע את משימתו למרות שנפצע. לאחר כיבוש חלק אחד של המחנה, הופנה בראש יחידתו ובמסגרת שאר הכוחות, נגד חלקו השני של המחנה וטיהר אותו במהירות ובהחלטיות, כולל טיהור שטח שהוקצה ליחידת משנה שנייה. למרות היותו פצוע גילה יוזמה ומנהיגות מעולה, גם בארגון אבטחת המחנה הנכבש לצורך פיצוצו. סג"ם עוזי טרכטנברג המשיך לפקד על כיתתו גם בעת הנסיגה וביצע את המשימות המוטלות עליו למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

 

 חזרה לרשימה