"מבצע קדש" - מלחמת סיני - אוקטובר 1956


רב"ט אדם אבשלום (אבשה)

 
 
תיאור המעשה:

ב"מבצע קדש", בעת התקפת לילה על אויב, לאחר שנהרגו כל קציני היחידה עמה נמנה, נטל רב"ט אבשלום אדם (אדמוביץ) את הפיקוד על היחידה והמשיך בביצוע המשימה.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973,   דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סרן אלון יקותיאל

 
 
תיאור המעשה:

ב"מבצע קדש" בהיות כוח מוצנח מבודד במעבר המיתלה, הצליח סרן יקותיאל אלטמן למלא את תפקידו למופת ולכוון בדיוק רב ביותר את מטוסי חיל-האוויר, אשר הגישו סיוע קרוב לכוח המוצנח, בהיותו תחת אש טורדנית של האויב.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת  
ניסן תשל"ג אפריל 1973,   דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סג"מ בר (ברנד) אפרים  

 
 
תיאור המעשה:

ביום ה-1 בנובמבר 1956, בקרב המיתלה, שימש סג"ם אפרים ברנד כ-מ"מ. למרות שהיה פצוע מפעולה קודמת וידיו בגבס, ניהל את מחלקתו בהתקפת יום על אויב מבוצר בכוכים. סג"ם אפרים ברנד המשיך באיסוף פצועים מאנשינו תחת אש, ולאחר שפונתה יחידתו, הצטרף ליחידה שתקפה את האויב בהתקפת לילה, איתר את עמדות האויב ועזר למפקד היחידה בפיקוד על ההתקפה.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973,   דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סג"מ זיו דן  

 
 
תיאור המעשה:

ב"מבצע קדש", ביום ה-1 בנובמבר 1956 התנדב סג"ם דן זיו לצאת לחילוץ פצועים. הוא נסע ב-זחל"ם תחת אש מק"בים, מקלעים, בזוקות ו-ררנ"טים, מטווח 50 מטר. לאור היום ביצע את משימתו בשלמות, והמשיך להוביל את יחידתו במשימות חילוץ פצועים.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור הגבורה  
ניסן תשל"ג אפריל 1973,                         משה דיין, שר הבטחון

סגן חופש לוי  

 
תיאור המעשה:

במלחמת סיני, פיקד לוי חופש על פלוגת קורס מכי"ם של נח"ל מוצנח במסגרת גדוד ד' בפיקודו של אהרון דוידי. ביום ד' 31.10.1956 בשעות הערב הוטל עליו לכבוש את המצוק והגבעה הצפונית השולטת על מעבר המיתלה בסיני. לוי חופש ארגן מחלקת לוחמים עם רימונים ונשק אוטומטי ויצא בראש המחלקה לקרב פנים אל פנים עם פלוגת חיילי אויב מצרי שהתבצרו על הגבעה בעמדות ובכוכים מוגנים. בקרב העקוב מדם נהרג סג"מ שמואל לב ונפצעו לוחמים רבים. ההתקפה הסתיימה בשעה 22:00 לערך לאחר חיסול האויב וכיבוש המצוק והגבעה הצפונית.

על מעשה זה הוענק לך ציון לשבח

ניסן תשי"ז  אפריל 1957,         חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום  

טוראי חסין משה

 
 
תיאור המעשה:

 
בשעת הקרב בו שיתפת פעולה במעבר המיתלה במסגרת מבצע "קדש", ובשעה שהשיירה הותקפה באש חזקה מאד של האויב שכוחו היה עדיף הן בקרקע והן בנשק, לא איבדת עשתונותיך ולא הפסקת להמטיר אש מהמקלע הבינוני שהיה מוצב בזחל, כשפעולה זו דרשה ממך לעמוד עם חצי גוף גלוי לאש האויב. על ידי פעולתך זו שיתקת מספר עמדות אויב ואפשרת לזחל להמשיך לנוע לעבר משימתו.
 

על מעשה זה הוענק לך :  ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,         חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

סג"מ לב שמואל

 
 
תיאור המעשה:

 
סג"מ שמואל לב אשר שימש מפקד מחלקה בזמן מערכת סיני (בקרב המיתלה), הסתער בראש יחידתו על עמדות האויב בעת התקפת לילה ונהרג בטיהור הכוכים בקרב פנים אל פנים; תוך גילוי אומץ לב מעולה. 
 

על מעשה זה הוענק לו : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,    חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

טוראי לבוב מנחם  

 
 
תיאור המעשה:

ב"מבצע קדש", בעת הקרב במיצרי המיתלה, שימש טוראי מנחם לבוב כרובאי. כבר ביריות הראשונות נפצע בכתפו הימנית ונשאר שוכב ליד ה-זחל"ם. לאחר שהתאושש התייצב בפני המפקד ושימש בתפקיד רץ, בשטח הנתון לאש משלושה כיוונים. כשהופיעו חיילי האויב על הרכס, נטל מקלע לידיו וירה בו מכתפו הימנית תוך כאבים חזקים ביותר ותוך היותו נתון לאש בלתי פוסקת מהרכס השני. רק לאחר שהשמיד את יחידת האויב חזר למחסה. למרות כאביו, המשיך בתפקיד רץ גם במשך הקרב, וסירב שיעבירוהו לטיפול רפואי באותו לילה.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973,   דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סגן לדיז'ינסקי עובד 

 
 
תיאור המעשה:

ב"מבצע קדש", שימש סגן עובד לדיז'ינסקי כמפקד פלוגה והוביל מחלקה מפלוגתו בהתקפת לילה על אויב מחופר ומבוצר בכוכים על אחת הגבעות במיתלה. האויב בכוכים אלה מנה לפחות פלוגת חיילים. סגן עובד לדיז'ינסקי הסתער בראש אנשיו, הטיל רימון אל עמדת האויב והרימון נפל בחזרה לעבר המחלקה. סגן עובד לדיז'נסקי הפיל ארצה את החייל הקרוב אליו ושכב עליו. הרימון התפוצץ, ובהתפוצצות נהרג סגן עובד לדיז'ינסקי ז"ל. בגילוי הגבורה שלו תוך חירוף נפשו, הציל את חיי החייל וחיי יתר החיילים מן המחלקה.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973,   דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סגן מצליח חיים

 
 
תיאור המעשה:

ב"מבצע קדש", שימש סגן חיים מצליח ז"ל כ-סמ"פ והשתתף בהתקפת הלילה על עמדות האויב. הוא הוביל אישית את אנשיו להתקפה ונהרג בשעת קרב פנים אל מול פנים בעמדת אויב.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973,   דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סגן נדל חיים

 
 
תיאור המעשה (נוסח לא רשמי):

סגן חיים נדל שימש כקמב"ץ בגדוד הצנחנים בפיקודו של אהרון דוידי במבצע קדש. בסיום הלחימה במעבר המיתלה, נשאר חיים נדל בראש כוח של כארבעים לוחמים, מבודד משאר כוחות הצנחנים, תוך שהוא מחזיק בשטח השולט על המיתלה, מטפל ומפנה פצועים ביניהם  גם חיילים מצרים.

על מעשה זה הוענק לו : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז אפריל 1957       חיים לסקוב, אלוף, אלוף פיקוד דרום.

סמל ניצני שלמה

 
 
תיאור המעשה:

בשעת הפעולה במייצרים, במסגרת "מבצע קדש" נפתחה אש חזקה על ה-זחל"ם בו פיקד סמל שלמה ניצני. נהג ה-זחל"ם נהרג מיד. סמל שלמה ניצני לקח את הגה ה-זחל"ם ובאש החזקה נסע קדימה, חילץ מספר פצועים שנפלו מ-זחל"ם שנסע לפניו, העלה את הפצועים ל-זחל"ם וכל זאת תחת אש כבדה של האויב. לאחר מכן הפעיל מספר כלי נשק, שהיו בידי הפצועים, נגד עמדות האויב ושיתק אותן. על-ידי פעולה זאת הציל חיי פצועים, וחיי חיילי יחידתו.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור הגבורה  
ניסן תשל"ג אפריל 1973,                  משה דיין, שר הבטחון.

טוראי קן-דרור יהודה

 
 
תיאור המעשה:

ב"מבצע קדש", ביום ה-1 בנובמבר 1956, למרות שידע טור' יהודה קן-דרור ז"ל, שבפעולה זו אין כל סיכוי שלא להיפגע, התנדב לנסוע בג'יפ פתוח בדרך המיצר, מול אש של לפחות 6 מק"בים, מקלעים, רובים, בזוקות ו-ררנ"טים, שנורתה עליו לאור היום, מטווח פחות מ-50 מטר. זאת עשה לפי בקשה למתנדבים, על מנת לאתר את עמדות האויב. הוא נפצע בפעולה זו וחזר בעצמו לעמדותינו בחשכה, לאחר שנחשב הרוג.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור הגבורה  
ניסן תשל"ג אפריל 1973,                משה דיין, שר הבטחון

סג"מ שליט דן

 
 
תיאור המעשה:

ב"מבצע קדש", בעת הקרב על המיצרים, שימש סג"ם דן שליט קצין קשר. השטח שבו ישב כוסה באש משלושה כיוונים וכל תנועה בו הייתה כרוכה בסכנה חמורה. מאחר שבמקום המחסה לא השיג קשר עם יחידות המשנה, יצא מידי פעם ועמד בשטח פתוח, חשוף משלושה כיוונים, והשיג קשר. על מעשה זה חזר במשך ארבע שעות, פעמים ללא ספור.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973,   דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

לוחמי פלוגת הסיור החטיבתית אשר עוטרו בציון לשבח ע"י אלוף פיקוד הדרום,
על חלקם בקרב המיתלה במלחמת סיני ביום 31.10.1956.

 

סגן קפוסטה מיכה

 
 
תיאור המעשה:
בעת מילוי תפקידך כמפקד פלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים.
על אף שרבים מאנשיך נפגעו, המשכת בהסתערות עד שנפצעת.
על מעשה זה הוענק לך : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,        חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

רב"ט אודם מנחם

 
 
תיאור המעשה:
במלחמת סיני, בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה.
על אף שרבים מחבריך נפגעו, דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לך : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,       חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

רב"ט גץ אורי

 
 
תיאור המעשה:
במלחמת סיני, בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה.
על אף שרבים מחבריך נפגעו, דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לך : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,         חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

רב"ט טויב אהרון

 
 
תיאור המעשה:
במלחמת סיני, בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה.
על אף שרבים מחבריך נפגעו, דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לך : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,       חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

רב"ט יובל חנוך

 
 
תיאור המעשה:
במלחמת סיני, בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה.
על אף שרבים מחבריך נפגעו, דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לך : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,      חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

רב"ט כספי מאיר

 
 
תיאור המעשה:
במלחמת סיני, בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה.
על אף שרבים מחבריך נפגעו, דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לך : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,      חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

רב"ט לוי בני

 
 
תיאור המעשה:
במלחמת סיני, בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה.
על אף שרבים מחבריך נפגעו, דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לך : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,      חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

רב"ט סקלה ניסן

 
 
תיאור המעשה:
במלחמת סיני, בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה.
על אף שרבים מחבריך נפגעו, דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לך : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,       חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

רב"ט פרידמן ינאי

 
 
תיאור המעשה:
במלחמת סיני, בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה.
על אף שרבים מחבריך נפגעו, דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לך : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,    חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

רב"ט רדליך חנוך

 
 
תיאור המעשה:
במלחמת סיני, בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה.
על אף שרבים מחבריך נפגעו, דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לך :  ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,      חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

רב"ט שפיגל ניר

 
 
תיאור המעשה:
במלחמת סיני, בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה.
על אף שרבים מחבריך נפגעו, דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לך : ציון לשבח  
ניסן תשי"ז  אפריל 1957,      חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום

 

 חזרה לרשימה