עיטור ציון לשבח


"מבצע שומרון" – פעולת קלקיליה בשומרון - אוקטובר 1956

 

סג"מ בר (ברנד) אפרים

 

 

 
תיאור המעשה:

בעת התקלות עם האויב, למרות שנפגעת בכתפך, המשכת והגעת בכוחות עצמך למוצב. המשכת לפקד על מחלקתך עד שהגיע כוח החילוץ, וירדת מהמוצב אחרון מבין אנשיך כשנשקך עמך

על מעשה זה הוענק לו : עיטור ציון לשבח  
ניסן תשי"ז אפריל 1957, צבי  צור, אלוף, אלוף פיקוד מרכז

סגן גל (גודלביץ) שלמה  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-10 באוקטובר 1956, בעת הקרב על משטרת קלקיליה, שימש סגן שלמה גודלביץ כקצין תותחנים קדמי ליד כוח החסימה. בהיות הכוח מכותר תחת אש אויב, ולאחר שמפקד הכוח נפצע קשה, המשיך סגן שלמה גודלביץ לכוון את אש תותחיו לקירבה הבלתי אמצעית של מוצב, שעליו התבסס הכוח, בתנאים קשים ביותר, תוך קור-רוח ושקט נפשי. בזה הצליח לגרום אבידות לאויב ולמנוע ממנו הסתערות על המוצב, עד שהגיע כוח החילוץ למקום.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

טוראי זינגר דן  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-10 באוקטובר 1956, בקרב על משטרת קלקיליה, בטיהור תעלות קשר, נפלו מפקדיו של טור' דן זינגר. הוא המשיך בעצמו בטיהור תעלות הקשר ועמדות אויב אחרות. בגמר פעולה זו חזר ואסף את כל הנפגעים מיחידתו.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

רב טוראי זכרוביץ יצחק  

 
 
תיאור המעשה:

בשעת קרב עם האויב במבצע שומרון, עת נפגע הזחל בו נסעת, קפצת מתוכו יחד עם חברים לנשק, תוך גילוי יוזמה הוצאתם מהזחל מרגמה ובזוקה, יריתם שני זבילי פצצות מרגמה ואת כל פצצות הבזוקה שנותרו ותפסתם עמדה סמוכה. לאחר מכן פרצתם לתעלת קשר, טיהרתם אותה לאורכה, יצאתם מצדו השני של המוצב וחזרתם לבסיס.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור ציון לשבח  
ניסן תשי"ז אפריל 1957, צבי  צור,  אלוף,  אלוף פקוד מרכז.

ראה סיפור קבלת הצל"ש כאן


סמל יזרעאלי צבי ז"ל

 
 
תיאור המעשה:


בעת התקלות עם האויב במבצע שומרון, התבלט בארגון והעלאת פצועים ממקום ההיתקלות למוצב, עלה למוצב וירד ממנו פעמים מספר.  בהיותו במוצב, נמצא כל הזמן בגזרה מול התקפות האויב, ארגן את הכוח כנגד ניסיונות התקפה של האויב.
 

על מעשה זה הוענק לו : עיטור ציון לשבח  
אייר תשי"ז מאי 1957, צבי  צור,  אלוף,  אלוף פקוד מרכז.

סגן נוי (ניידיק) פנחס  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-10 באוקטובר 1956, בקרב על משטרת קלקיליה, פקד סגן פנחס ניידיק על מחלקת חיפוי. בעת ההתקדמות אל המשטרה נתקל הכוח בעמדה לא ידועה מראש. בו במקום נהרגו 2 חיילים ו-8 נפצעו. כיוון שבמשטרה החל הקרב, שלח סגן פנחס ניידיק את סגנו להמשיך בביצוע משימת החיפוי, והוא אישית הסתער על עמדת האויב, קפץ אל התעלה ובקרב פנים-אל-פנים הרג תשעה מחיילי האויב. בזאת איפשר המשכת הסיוע לכוח במשטרה ומנע נפגעים נוספים בקרב היחידה.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור הגבורה  
ניסן תשל"ג אפריל 1973, משה דיין, שר הבטחון

טוראי סרוסי אליהו  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-10 באוקטובר 1956, בקרב על משטרת קלקיליה, פרץ טור' אליהו סרוסי קדימה עם מחלקתו, בה שימש כחובש מחלקתי, ונפצע בין הראשונים עם עוד 7 חיילים. הוא המשיך לטפל בנפגעים, גרר ואסף את כולם בתעלת קשר, עזר בהעמסתם על מכוניות הפינוי ורק לאחר מכן הודיע כי אף הוא נפצע.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

רב"ט קולר יוסף 

 

 

 
תיאור המעשה:

בשעת קרב עם האויב במבצע שומרון, עת נפגע הזחל בו נסעת, קפצת מתוכו יחד עם חברים לנשק, תוך גילוי יוזמה הוצאתם מהזחל מרגמה ובזוקה, יריתם שני זבילי פצצות מרגמה ואת כל פצצות הבזוקה שנותרו ותפסתם עמדה סמוכה. לאחר מכן פרצתם לתעלת קשר, טיהרתם אותה לאורכה, יצאתם מצדו השני של המוצב וחזרתם לבסיס.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור ציון לשבח  
ניסן תשי"ז אפריל 1957, צבי  צור, אלוף, אלוף פיקוד מרכז

ראה סיפור קבלת הצל"ש כאן


רב"ט רוטקופף חיים 

 

 

 
תיאור המעשה:

בשעת קרב עם האויב במבצע שומרון, עת נפגע הזחל בו נסעת, קפצת מתוכו יחד עם חברים לנשק, תוך גילוי יוזמה הוצאתם מהזחל מרגמה ובזוקה, יריתם שני זבילי פצצות מרגמה ואת כל פצצות הבזוקה שנותרו ותפסתם עמדה סמוכה. לאחר מכן פרצתם לתעלת קשר, טיהרתם אותה לאורכה, יצאתם מצדו השני של המוצב וחזרתם לבסיס.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור ציון לשבח  
ניסן תשי"ז אפריל 1957, צבי  צור, אלוף, אלוף פיקוד מרכז

ראה סיפור קבלת הצל"ש כאן


סג"מ תמרי דב  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-10 באוקטובר 1956 שימש סג"ם דב תמרי כמפקד מחלקה בחסימה בשעת פעולת קלקיליה. כשנפגע מפקד הפלוגה נטל לידיו את הפיקוד והצליח להחזיק מעמד בתנאים קשים ביותר.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

 

 חזרה לרשימה