"מבצע הר געש" – פעולת הסבח'ה (ליד ניצנה) - נובמבר 1955


טוראי בבסקי יצחק ז"ל

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-2 בנובמבר 1955 בקרב על משלטי א-צבחה באזור ניצנה הישראלי, שימש טור' יצחק בבסקי כמקלען. יחד עם מפקד כיתתו הסתער בראש הכיתה, תוך ירייה במקלע, מול עמדת אויב שהתמידה באש כבדה, עד שנפל צעדים מספר לפני העמדה. בפעולתו רבת-האומץ והסיכון העצמי, איפשר את חיסול העמדה והמשך ההסתערות.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סרן מגן קלמן  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-2 בנובמבר 1955, בקרב על מוצבי א-צבחה שבאזור ניצנה הישראלי, שימש סרן קלמן מגן דוגמה לפקודיו וחבריו בגילוי מנהיגות ודבקות במשימה, בכך שהמשיך לפקד על יחידתו במשך 3 שעות לאחר שנפצע בירכו, ופונה רק לאחר פינוי אחרון פקודיו.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סג"מ צימרמן ישי  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-2 בנובמבר 1955, שימש סג"ם ישי צימרמן כמפקד יחידת משנה בקרב על משלט א-צבחה שבאיזור ניצנה הישראלי. היחידה שבמסגרתה פעל הסתערה על מוצב הפיקוד של האויב ועמדת המרגמה שלו. תוך כדי כך נפצעו רוב הקצינים וחלק ניכר מן החוגרים והתקדמותה שובשה. בנסיבות אלה המשיך סג"ם ישי צימרמן עצמאית בביעור עמדות האויב עד לחיסול ההתנגדות.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

טוראי שלף דן  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-2 בנובמבר 1955, בקרב על משלטי א-צבחה בגבול אזור ניצנה הישראלי, לאחר שנפצעו מפקדיו הישירים, גיבש טור' דן פלש קבוצת לוחמים. הוא נהגם אחריו, תוך גילוי אומץ לב, עד סיום הלחימה ביעד.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז  
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

 

 חזרה לרשימה