בית ספר לצניחה - דצמבר 1950


רס"ל רפאל שמואל (סמי)

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-14 בדצמבר 1950, הצניח מטוס חיל האוויר צנחנים בפני טירוני בסיס הדרכה. לכשקפצה דבוקה מס' 1 הסתכל רב סמל שמואל רפאל מטה, כדי לוודא שהצנחנים התרחקו מהמטוס וקרא: "משלח מס' 2; איש נתפס בגלגל, הגד לטייס לכבות את המנועים ולצאת לים!" תוך כדי מתן הפקודה הוציא רב סמל שמואל רפאל חבל עם עוגן והחל לכוונו מדלת המטוס בכוון לחייל, שמצנחו נתפס בגלגל האחורי של המטוס. תוך ניצול הדף האוויר מהמנוע כוון העוגן לבין מיתרי המצנח. החבל נמשך אל המטוס והצנחן (רב טוראי ג'ורג' פרלוס) הועלה עד לדלת המטוס, שעה שנקרעו 7 מיתרי המצנח והצנחן נהדף בכל כוח הדף האוויר מן המטוס. רב סמל שמואל רפאל תלה את החלק הגדול של גופו מחוץ למטוס והצליח לחבר שנית את העוגן למיתר המצנח ולאחר פעולת משיכה נוספת, שארכה כ-10 דקות, הועלה רב טוראי ג'ורג' פרלוס למטוס.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי


רב"ט דר (פרלוס ג'ורג') ישעיהו  

 
 
תיאור המעשה:
ביום ה-14 בדצמבר 1950, הצניח מטוס חיל האוויר צנחנים בפני טירוני בסיס הדרכה. כשקפצה דבוקה מס' 1 הסתכל רב סמל שמואל רפאל מטה, כדי לוודא שהצנחנים התרחקו מהמטוס וקרא: "משלח מס' 2; איש נתפס בגלגל. הגד לטייס לכבות את המנועים ולצאת לים!" תוך כדי מתן הפקודה הוציא רב סמל שמואל רפאל חבל עם עוגן והחל לכוונו מדלת המטוס בכוון לחייל, שמצנחו נתפס בגלגל האחורי של המטוס. תוך ניצול הדף האוויר מהמנוע, כוון העוגן לבין מיתרי המצנח. החבל נמשך אל המטוס והצנחן (רב טוראי ג'ורג' פרלוס) הועלה עד לדלת המטוס, שעה שנקרעו 7 מיתרי המצנח והצנחן נהדף בכל כוח הדף האוויר מן המטוס. רב סמל שמואל רפאל תלה את החלק הגדול של גופו מחוץ למטוס והצליח לחבר שנית את העוגן למיתר המצנח ולאחר פעולת משיכה נוספת, שארכה כ-10 דקות, הועלה רב טוראי ג'ורג' פרלוס למטוס. רב"ט ג'ורג' פרלוס גילה בשעת תרגיל צניחה ובעת סכנת חיים, התמצאות וקור רוח יוצא מהכלל.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי


 

 חזרה לרשימה