סגן ד"ר אגמון משה
מ.א.  337660
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "יהונתן"

תיאור המעשה:
ביום ה-11 בספטמבר 1956, בעת כיבוש יעד אויב, ביצע ד"ר משה אגמון (מוריס אנקלביץ) ניתוח לפצוע אנוש תחת אש אויב, תוך גילוי אומץ לב.


על מעשה זה הוענק לו
עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל - 1970

דוד אלעזר,  רב  אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה