כי  סרן אלון יקותיאל
מ.א. 115418
גילה מופת
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע קדש

תיאור המעשה:
ב"מבצע קדש" בהיות כוח מוצנח מבודד במעבר המיתלה, הצליח סרן יקותיאל אלון (אלטמן) למלא את תפקידו למופת ולכוון בדיוק רב ביותר את מטוסי חיל-האוויר, אשר הגישו סיוע קרוב לכוח המוצנח, בהיותו תחת אש טורדנית של האויב


על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראלתש"ל - 1970

  דוד אלעזר   רב אלוף
ראש  המטה  הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל י"ב ו)

 

 

 

 

 חזרה לרשימה