כי
רב"ט אבשלום אדם
מ.א. 302310
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף
נפש
במבצע קדש

תיאור המעשה:
במבצע "קדש", בעת התקפת לילה על אויב, לאחר שנהרגו כל קציני היחידה עליה נמנה, נטל רב"ט אבשלום אדם (אדמוביץ) את הפיקוד על היחידה והמשיך בביצוע המשימה.


על מעשה זה הוענק לו
עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל - 1970

דוד אלעזר,  רב  אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה