כי סג"מ אפרים בר (ברנד)
מ.א. 305108
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "קדש"

תיאור המעשה:
ביום ה-1 בנובמבר 1956, בקרב המיתלה, שימש סג"מ אפרים ברנד כמ"מ. למרות שהיה פצוע מפעולה קודמת וידיו בגבס, ניהל את מחלקתו בהתקפת יום על אויב מבוצר בכוכים. סג"מ אפרים ברנד המשיך באיסוף פצועים מאנשינו תחת אש ולאחר שפונתה יחידתו, הצטרף ליחידה שתקפה את האויב בהתקפת לילה, איתר את עמדות האויב ועזר למפקד היחידה בפיקוד על ההתקפה.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל -   1970 תש"ל

דוד אלעזר, רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה