כי  סגן  
גל (גודלביץ) שלמה

מ.א.  290387
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "שומרון"

תיאור המעשה:
ביום ה-10 באוקטובר 1956, בעת הקרב על משטרת קלקיליה, שימש סגן שלמה גודלביץ כקצין תותחנים קדמי ליד כוח החסימה. בהיות הכוח מכותר תחת אש אויב, ולאחר שמפקד הכוח נפצע קשה, המשיך סגן שלמה גודלביץ לכוון את אש תותחיו לקירבה הבלתי אמצעית של מוצב, שעליו התבסס הכוח, בתנאים קשים ביותר, תוך קור-רוח ושקט נפשי. בזה הצליח לגרום אבידות לאויב ולמנוע ממנו הסתערות על המוצב, עד שהגיע כוח החילוץ למקום.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל -1970

דוד אלעזר,  רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה