כי  טור'  לבוב מנחם
מ.א.  314772
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "קדש"

תיאור המעשה:
ב"מבצע קדש", בעת הקרב במיצרי המיתלה, שימש טוראי מנחם לבוב כרובאי בפלוגת הסיירת. כבר ביריות הראשונות נפצע בכתפו הימנית ונשאר שוכב ליד ה-זחל"ם. לאחר שהתאושש התייצב בפני המפקד ושימש בתפקיד רץ, בשטח הנתון לאש משלושה כיוונים. כשהופיעו חיילי האויב על הרכס, נטל מקלע לידיו וירה בו מכתפו הימנית תוך כאבים חזקים ביותר ותוך היותו נתון לאש בלתי פוסקת מהרכס השני. רק לאחר שהשמיד את יחידת האויב חזר למחסה. למרות כאביו, המשיך בתפקיד רץ גם במשך הקרב, וסירב שיעבירוהו לטיפול רפואי באותו לילה.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל -1970

דוד אלעזר,  רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה