כי  סגן
  מצליח חיים

מ.א.  293388
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "קדש"

תיאור המעשה:
ב"מבצע קדש", שימש סגן חיים מצליח ז"ל כ-סמ"פ והשתתף בהתקפת הלילה על עמדות האויב. הוא הוביל אישית את אנשיו להתקפה ונהרג בשעת קרב פנים אל מול פנים בעמדת אויב.


על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל -1970

דוד אלעזר,  רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה