כי סמל  ניצני שלמה
מ.א. 313796
גילה גבורה עילאית
בעת לחימה מול פני האויב
תוך חירוף נפש
במבצע
"קדש"

תיאור המעשה:
בשעת הפעולה במייצרים, במסגרת "מבצע קדש" נפתחה אש חזקה על ה-זחל"ם בו פיקד סמל שלמה ניצני. נהג ה-זחל"ם נהרג מיד. סמל שלמה ניצני לקח את הגה ה-זחל"ם ובאש החזקה נסע קדימה, חילץ מספר פצועים שנפלו מ-זחל"ם שנסע לפניו, העלה את הפצועים ל-זחל"ם וכל זאת תחת אש כבדה של האויב. לאחר מכן הפעיל מספר כלי נשק, שהיו בידי הפצועים, נגד עמדות האויב ושיתק אותן. על-ידי פעולה זאת הציל חיי פצועים, וחיי חיילי יחידתו.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור
הגבורה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, תש"ל - 1970

משה דיין
שר הביטחון

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"ה' עמך גבור החיל" (שופטים ו', י"ב)

 

 

 

 חזרה לרשימה