כי סגן נוי פנחס
מ.א. 282202
גילה גבורה עילאית
בעת לחימה מול פני האויב
תוך חירוף נפש
במבצע
"שומרון"

תיאור המעשה:
ביום ה-10 באוקטובר 1956, בקרב על משטרת קלקיליה, פקד סגן פנחס ניידיק על מחלקת חיפוי. בעת ההתקדמות אל המשטרה נתקל הכוח בעמדה לא ידועה מראש. בו במקום נהרגו 2 חיילים ו-8 נפצעו. כיוון שבמשטרה החל הקרב, שלח סגן פנחס ניידיק את סגנו להמשיך בביצוע משימת החיפוי, והוא אישית הסתער על עמדת האויב, קפץ אל התעלה ובקרב פנים-אל-פנים הרג תשעה מחיילי האויב. בזאת איפשר המשכת הסיוע לכוח במשטרה ומנע נפגעים נוספים בקרב היחידה.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור
הגבורה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, תש"ל - 1970

משה דיין
שר הביטחון

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"ה' עמך גבור החיל" (שופטים ו', י"ב)

 

 

 

 חזרה לרשימה