כי
 רס"ל  רפאל שמואל
מ.א. 65656
גילה מופת במילוי תפקידו
תוך חירוף נפש

תיאור המעשה:
ביום ה-14 בדצמבר 1950, הצניח מטוס חיל האוויר צנחנים בפני טירוני בסיס הדרכה. לכשקפצה דבוקה מס' 1 הסתכל רב סמל שמואל רפאל (סמי) מטה, כדי לוודא שהצנחנים התרחקו מהמטוס וקרא: "משלח מס' 2; איש נתפס בגלגל, הגד לטייס לכבות את המנועים ולצאת לים!" תוך כדי מתן הפקודה הוציא רב סמל שמואל רפאל חבל עם עוגן והחל לכוונו מדלת המטוס בכוון לחייל, שמצנחו נתפס בגלגל האחורי של המטוס. תוך ניצול הדף האוויר מהמנוע כוון העוגן לבין מיתרי המצנח. החבל נמשך אל המטוס והצנחן (רב טוראי ג'ורג' פרלוס) הועלה עד לדלת המטוס, שעה שנקרעו 7 מיתרי המצנח והצנחן נהדף בכל כוח הדף האוויר מן המטוס. רב סמל שמואל רפאל תלה את החלק הגדול של גופו מחוץ למטוס והצליח לחבר שנית את העוגן למיתר המצנח ולאחר פעולת משיכה נוספת, שארכה כ-10 דקות, הועלה רב טוראי ג'ורג' פרלוס למטוס.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראלתש"ל - 1970

  דוד אלעזר,   רב אלוף
ראש  המטה  הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל י"ב ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה