כי 
טור'  סרוסי אליהו

מ.א.  314555
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "שומרון"

תיאור המעשה:
ביום ה-10 באוקטובר 1956, בקרב על משטרת קלקיליה, פרץ טור' אליהו סרוסי קדימה עם מחלקתו, בה שימש כחובש מחלקתי, ונפצע בין הראשונים עם עוד 7 חיילים. הוא המשיך לטפל בנפגעים, גרר ואסף את כולם בתעלת קשר, עזר בהעמסתם על מכוניות הפינוי ורק לאחר מכן הודיע כי אף הוא נפצע.


על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל -1970

דוד אלעזר,  רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה