כי  טור'
  זינגר דן

מ.א.  314536
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "שומרון"

תיאור המעשה:
ביום ה-10 באוקטובר 1956, בקרב על משטרת קלקיליה, בטיהור תעלות קשר, נפלו מפקדיו של טור' דן זינגר. הוא המשיך בעצמו בטיהור תעלות הקשר ועמדות אויב אחרות. בגמר פעולה זו חזר ואסף את כל הנפגעים מיחידתו.


על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל -1970

דוד אלעזר,  רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה