רב טוראי  יוסף אלבו  ז"ל.

 

רב טוראי יוסף אלבו בן יצחק ומתילדה. נולד ביום ד' באב תרצ"ז (12.7.1937) בטוניס. למד בבית-ספר יסודי שם וגם בבית-ספר "אורט" למכונאות. עלה לארץ בשנת 1952. רציני ושקט היה לפי מזגו ונעים-הליכות. היה מוכן תמיד לעזור לזולתו ולקבל על עצמו עול-אחריות. בהיותו המבוגר בחברתו היה גם בעל-מחשבות והצטיין בלימודיו. התחנך בקיבוץ גלעד ולבסוף קיבל תעודת-גמר בבית-ספר לנערים עובדים בחברת-הנוער שם. עבד בבנאות בקיבוץ. התגייס לנח"ל יחד עם חברתו כתום הכשרתם ב"עליית-הנוער" ונשלח לקורס מ"כ משם יצא למערכת-סיני. הצטרף לגדוד הצנחנים של אהרון דוידי ושירת כלוחם  בפלוגה של לוי חופש. ביום כ"ז במרחשון תשי"ז (1.11.1956) נפל בקרב הקשה במעבר המיתלה במערכת-סיני. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. זכרו הועלה בחוברת טבת תשי"ז של "דפים" (ידיעות לעליית ילדים ונוער בהוצאת הסוכנות היהודית בירושלים). כן הוזכר ב"ניב הקבוצה" של חודש שבט תשי"ז.
 

 יהי זכרו ברוך.

 

 חזרה לרשימה