כי סג"מ דן זיו
מ.א. 310029
גילה גבורה עילאית
בעת לחימה מול פני האויב
תוך חירוף נפש
במבצע קדש

תיאור המעשה:
במבצע "קדש", ביום ה-1 בנובמבר 1956 התנדב סג"מ דן זיו לצאת לחילוץ פצועים. הוא נסע בזחל"מ תחת אש מק"בים, מקלעים, בזוקות וררנ"טים, מטווח 50 מטר. לאור היום ביצע את משימתו בשלמות, והמשיך להוביל את יחידתו במשימות חילוץ פצועים.


על מעשה זה הוענק לו
עיטור
הגבורה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, תש"ל - 1970

משה דיין
שר הביטחון

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"ה' עמך גבור החיל" (שופטים ו', י"ב)

 

 

 

 חזרה לרשימה