כי  סג"מ  עילם עוזי
מ.א.  245829
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "חץ שחור"

תיאור המעשה:
ביום ה-28 בפברואר 1955, בקרב עזה, בעת הפריצה למחנה האויב, אשר לתוכו ברחו כוחותיו, לאחר שנתקו את המגע, הסתער סג"ם עוזי טרכטנברג (עילם) בראש יחידתו ובמסגרת שאר הכוחות, על מחנה האויב. הוא ביצע את משימתו למרות שנפצע. לאחר כיבוש חלק אחד של המחנה, הופנה בראש יחידתו ובמסגרת שאר הכוחות, נגד חלקו השני של המחנה וטיהר אותו במהירות ובהחלטיות, כולל טיהור שטח שהוקצה ליחידת משנה שנייה. למרות היותו פצוע גילה יוזמה ומנהיגות מעולה, גם בארגון אבטחת המחנה הנכבש לצורך פיצוצו. סג"ם עוזי טרכטנברג המשיך לפקד על כיתתו גם בעת הנסיגה וביצע את המשימות המוטלות עליו למופת.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל -1970

דוד אלעזר,  רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה