כי  סרן
  מגן קלמן

מ.א.  88015
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "הר געש"

תיאור המעשה:
ביום ה-2 בנובמבר 1955, בקרב על מוצבי א-צבחה שבאזור ניצנה הישראלי, שימש סרן קלמן מגן דוגמה לפקודיו וחבריו בגילוי מנהיגות ודבקות במשימה, בכך שהמשיך לפקד על יחידתו במשך 3 שעות לאחר שנפצע בירכו, ופונה רק לאחר פינוי אחרון פקודיו.


על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל -1970

דוד אלעזר,  רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה