כי טור' מזרחי יעקב ז"ל
מ.א. 308200
גילה גבורה עילאית
בעת לחימה מול פני האויב
תוך חירוף נפש
במבצע
"אגד"

תיאור המעשה:
ביום ה-28 באוקטובר 1955, בפשיטת כונתילה, נמנה טור' יעקב מזרחי ז"ל עם כוח משנה, שהסתער על המיבנים במגמה ללכוד שבויים. תוך כדי ההסתערות, המשיכה קבוצת חיילי אויב לגלות התנגדות. טור' יעקב מזרחי ז"ל רדף בעצמו, תוך גילוי אומץ לב, אחרי לוחמי האויב. בעת הסתערותו נפצע אנושות, ובעת ששב הכוח לבסיסו מת מפצעיו.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור
הגבורה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, תש"ל - 1970

משה דיין
שר הביטחון

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"ה' עמך גבור החיל" (שופטים ו', י"ב)

 

 

 

 חזרה לרשימה