כי  סג
"מ  לדיז'ינסקי עובד

מ.א.  119886
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "עלי זית"

תיאור המעשה:
ביום ה-11 בדצמבר 1955 בפשיטות על מערכת העמדות הסוריות לחוף הכנרת, נהג סג"מ עובד לדיז'ינסקי את יחידתו בהסתערות על אחד המוצבים. בהתקלו בגדר אשר לא פוצצה, עבר יחידי בזחילה מתחתה, פרץ לנוכח אש האויב, הרג מקלען ושני רובאים, ועל ידי כך איפשר ליחידתו לחדור למוצב ולהשלים את ביעורו.


על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל -1970

דוד אלעזר,  רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה