כי סרן  איתן רפאל (רפול) ז"ל
מ.א. 303849
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "אגד"

תיאור המעשה:
ביום ה-28 באוקטובר 1955, בפשיטת כונתילה, הסתער סרן רפאל איתן בראש אנשיו, תוך טיפוס על צוק נישא ותלול מול אש האויב, וחיסל עמדת מק"ב שבלמה את התקדמותם.


על מעשה זה הוענק לו
עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל   1970 - תש"ל

דוד אלעזר, רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה