כי  סג"מ  שליט דן
מ.א.  283724
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "קדש"

תיאור המעשה:
ב"מבצע קדש", בעת הקרב על המיצרים, שימש סג"מ דן שליט קצין קשר. השטח שבו ישב כוסה באש משלושה כיוונים וכל תנועה בו הייתה כרוכה בסכנה חמורה. מאחר שבמקום המחסה לא השיג קשר עם יחידות המשנה, יצא מידי פעם ועמד בשטח פתוח, חשוף משלושה כיוונים, והשיג קשר. על מעשה זה חזר במשך ארבע שעות, פעמים ללא ספור.


על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל -1970

דוד אלעזר,  רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 

 

 חזרה לרשימה