אתר הצנחנים בעשור הראשון.
כל הזכויות שמורות ל "אגן מחשוב" © 2005
IDF Paratrooper's History Site
Copyright AGN © 2005

   

   
         
   

חל איסור מוחלט לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן או להציג בפומבי כל חלק שהוא מאתר www.202.org.il  (להלן: האתר). הכתבות, התמונות, האיורים, המפות, הסמלים והטבלאות באתר זה, מוגנים/ות על פי דיני זכויות יוצרים התקפים היום בישראל, ושייכים/ות ל"אגן מחשוב", אלא אם כן נרשם באופן מפורש (ליד התמונה) כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר. במקרה זה,
אין להשתמש בתמונות ללא אישור בעל הזכויות המקורי.

כל העובר על הוראות אלה יתבע לדין. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהפרת דיני זכויות יוצרים בחומר המוגן הוא בבית המשפט בירושלים.

   
         
         
         
   

 

   
   

כל משתמש המבקש לעשות שימוש פרטי בחלק כל שהוא מהאתר, לרבות כתבות, תמונות, איורים, מפות, סמלים וטבלאות המופיעים/ות באתר זה, יפנה אל מנהל האתר או אל בעל הזכויות המקורי, מראש ובכתב, על מנת לקבל ממנו אישור חתום לבקשתו. רק לאחר קבלת האישור, יוכל המשתמש לבצע את מהות בקשתו הנ"ל. לקבלת רשות לשימוש בתמונות "מאוסף ארכיון צה"ל ומעהב"ט", יש לפנות לארכיון צה"ל, הקריה תל אביב, מיקוד 61909.

כל משתמש המבקש לעשות שימוש מסחרי בחלק כל שהוא מהאתר לרבות כתבות, תמונות, איורים, מפות, סמלים וטבלאות המופיעים/ות באתר זה, יוכל לרכוש את זכויות השימוש בחלקי האתר מבעלי זכויות היוצרים המקוריים. רק לאחר הסדרת התשלום, יוכל המשתמש לבצע את מהות בקשתו הנ"ל.

   
   

לפנייה אל מנהל האתר - לחץ כאן

   
         

| אודות האתר || תודות || עמוד הבית || מפת האתר || חיפוש שם || לוח מודעות || כתבו אלינו || עמותת הצנחנים |
אתר הצנחנים בעשור הראשון. כל הזכויות שמורות ל אגן מחשוב © 2004 - 2024
IDF Paratrooper's History Site Copyright AGN © 2004 - 2024
בניית האתר, עיצוב, מחקר, ראיונות, כתיבה ועריכה: ד״ר אריה גילאי ז״ל