כי  סגן
  לדיז'ינסקי עובד

מ.א.  119886
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע "קדש"

תיאור המעשה:
ב"מבצע קדש", שימש סגן עובד לדיז'ינסקי כמפקד פלוגה והוביל מחלקה מפלוגתו בהתקפת לילה על אויב מחופר ומבוצר בכוכים על אחת הגבעות במיתלה. האויב בכוכים אלה מנה לפחות פלוגת חיילים. סגן עובד לדיז'ינסקי הסתער בראש אנשיו, הטיל רימון אל עמדת האויב והרימון נפל בחזרה לעבר המחלקה. סגן עובד לדיז'נסקי הפיל ארצה את החייל הקרוב אליו ושכב עליו. הרימון התפוצץ, ובהתפוצצות נהרג סגן עובד לדיז'ינסקי ז"ל. בגילוי הגבורה שלו תוך חירוף נפשו, הציל את חיי החייל וחיי יתר החיילים מן המחלקה.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל -1970

דוד אלעזר,  רב אלוף
ראש המטה הכללי

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"עמו עוז ותושיה לו" (איוב י"ב, ט"ו)

 

 


         
לקורות חייו של
עובד לדיז'ינסקי
  לפלוגה א'
במלחמת סיני
  לסיפור נפילתו
ועוז רוחו
         

 

 חזרה לרשימה