רשימת חללי יחידות הצנחנים וכוחות הסיוע שנפלו
בעשור הראשון לקיום המדינה (1948 - 1958)

לכל חלל מוקדש פרק להנצחת פעילותו
לחץ על הקישור המופיע בכחול

שם משפחה שם פרטי שם ההורים

 תאריך נפילה

אבוקאי אמנון ז"ל. בן מיכאל ואראלה נפל ביום 28.10.1955
אדיז'ס יעקב ז"ל. בן יצחק ושרה נפל ביום 7.8.1955
אהרון אלישע ז"ל בן חיים נפל ביום 11.10.1956
אונגר אליהו ז"ל. בן יהודה נפל ביום 26.9.1956
אטיה שלום ז"ל בן קלה ושרה נפל ביום 31.10.1956
אייזן אריה ז"ל. בן מאיר נפל ביום 31.10.1956
אילני יוסף-ברוך ז"ל. בן משה נפל ביום 22.8.1957
אלעשרי אליאב ז"ל. בן יהושע נפל ביום 26.5.1958
אלקוצר משה ז"ל. בן דויד נפל ביום 17.7.1954
אלקיים סעדיה (סופפו) ז"ל. בן אליהו נפל ביום 28.2.1955
אנגלמאיר יעקב ז"ל. בן יחיאל נפל ביום 11.10.1956
אקרי יעקב ז"ל. בן ג'ורג נפל ביום 2.9.1954
ארמוזה יצחק ז"ל. בן מורנו נפל ביום 29.1.1955
בבסקי יצחק ז"ל. בן יצחק נפל ביום 2.11.1955
בהם יוחנן ז"ל. בן חנוך נפל ביום 31.10.1956
בונקובסקי משה-חיים ז"ל. בן שמעון נפל ביום 7.9.1954
בורוכוב איתמר (סיני) ז"ל בן אשר ויהודית נפל ביום 31.10.1956
ביטון שמעון ז"ל. בן אברהם נפל ביום 20.9.1958
בלאו אברהם-יואל ז"ל. בן צבי נפל ביום 28.8.1955
בן-ג'ויה יוסף ז"ל. בן סלומון נפל ביום 19.8.1953
בן-חיים ציון ז"ל. בן אליהו נפל ביום 2.9.1954
בן-חיים שמואל ז"ל. בן מרדכי נפל ביום 2.11.1955
בן-מנחם יצחק ז"ל. בן יחזקאל נפל ביום 12.12.1955
ברדנוב ירמיהו ז"ל. בן שמעון נפל ביום 11.10.1956
ברויאר משה-זאב ז"ל. בן יוסף-אליעזר נפל ביום 11.10.1956
ג'אן (פסח) חיים ז"ל. בן יוסף נפל ביום 9.6.1957
גוטליב אבשלום ז"ל בן דוד נפל ביום 11.10.1956
גולני איתמר ז"ל. בן אריה נפל ביום 16.11.1948
גל-עד יוסף ז"ל. בן אלעזר- לודביג נפל ביום 31.10.1956
גלבוע עדו ז"ל. בן דוב נפל ביום 11.10.1956
גרוסמן דב ז"ל. בן משה נפל ביום 4.9.1957
גרינבוים מרדכי ז"ל. בן אליעזר נפל ביום 19.11.1952
גרינפלד שמואל ז"ל. בן יצחק נפל ביום 11.10.1956
גרסטמן אורי ז"ל. בן ראובן נפל ביום 2.4.1956
דואק אליהו ז"ל. בן חיים נפל ביום 17.7.1953
דיין דן ז"ל. בן יונה נפל ביום 28.2.1955
הוכרמן נתן ז"ל. בן משה נפל ביום 11.10.1956
הורביץ אלוף ז"ל. בן צבי נפל ביום 28.2.1955
הורביץ צבי ז"ל. בן דויד נפל ביום 26.9.1956
הורוביץ ירוחם ז"ל. בן פליכס שרגא נפל ביום 31.10.1956
הירש אריה ז"ל. בן צבי- זיגמונד נפל ביום 13.9.1956
הררי איתן ז"ל. בן סנדר נפל ביום 10.5.1956
וקס זאב ז"ל. בן בנימין נפל ביום 31.10.1956
וקשטיין דניאל ז"ל. בן אריה נפל ביום 1.9.1956
זליגסון מאיר ז"ל. בן דוב נפל ביום 2.11.1955
זליקוביץ (קימל) קלמן-שלום ז"ל. בן אברהם-דויד נפל ביום 12.12.1955
חדד שאול ז"ל. בן יצחק נפל ביום 21.3.1949
חזן רפאל ז"ל. בן אליהו נפל ביום 29.4.1956
חייט חיים ז"ל. בן מיכאל נפל ביום 23.9.1951
חייט חיים ז"ל. בן מאיר נפל ביום 20.9.1958
חיים יששכר ז"ל. בן רצון נפל ביום 11.10.1956
חכמון יצחק ז"ל. בן יוסף נפל ביום 1.11.1956
חסון יוסף ז"ל. בן אברהם נפל ביום 12.8.1953
טויג רחמים ז"ל. בן פתחיה נפל ביום 28.2.1955
טולדנו מאיר ז"ל. בן מסעוד נפל ביום 16.8.1956
טריגר יורם ז"ל. בן שלמה נפל ביום 16.8.1956
יאיר רפאל - רפי ז"ל. בן שלמה נפל ביום 12.12.1955
יולוביץ עמי ז"ל. בן גצל נפל ביום 2.9.1954
יזרעאלי צבי ז"ל. בן אברהם-יעקב נפל ביום 31.10.1956
ילין דב ז"ל. בן זאב נפל ביום 11.10.1956
יעקבזון שמואל-יהושוע ז"ל. בן אברהם-גצל נפל ביום 11.10.1956
יעקבי בנימין זאב ז"ל בן אברהם נפל ביום 31.10.1956
יעקבי מאיר ז"ל. בן דוד נפל ביום 1.11.1956
יצחקי יעקב ז"ל. בן גדליהו נפל ביום 5.5.1958
כביר אברהם ז"ל. בן סלח נפל ביום 12.12.1955
כדורי אפרים ז"ל. בן אפרים נפל ביום 10.11.1957
כהן יהושע ז"ל. בן ישראל נפל ביום 31.10.1956
כספי אריה ז"ל. בן טוביה נפל ביום 31.10.1956
כץ יורם - דניאל ז"ל. בן ולטר נפל ביום 12.12.1955
לב (לייב) שמואל ז"ל בן יצחק נפל ביום 31.10.1956
לביא אמנון ז"ל. בן צבי נפל ביום 31.8.1955
לבנזון מאיר ז"ל. בן קופל נפל ביום 11.4.1955
לבני מיכה ז"ל. בן שמואל נפל ביום 28.2.1955
לדז'ינסקי עובד ז"ל. בן זאב נפל ביום 1.11.1956
לוונשטיין שלמה - אלכסנדר ז"ל. בן מאיר - דוד נפל ביום 31.10.1956
לוי יהושע ז"ל. בן ירחמיאל-יוסף נפל ביום 30.5.1952
לוי שמחה ז"ל. בן אדולף נפל ביום 29.7.1954
לוי אריה ז"ל. בן משה נפל ביום 4.11.1955
לוי דרור ז"ל. בן יצחק נפל ביום 6.4.1956
לוי רפאל (רפי) ז"ל בן יוסף נפל ביום 31.10.1956
ליברזון משה ז"ל. בן זאב נפל ביום 26.9.1956
ליכטנשטיין אליהו ז"ל. בן יעקב נפל ביום 30.10.1956
לנדוי אורי ז"ל. בן שלמה נפל ביום 26.9.1956
לנצ'נר (אביבי) צבי ז"ל. בן דויד נפל ביום 31.10.1956
לקסמן אברהם ז"ל בן טוביה נפל ביום 31.10.1956
מזרחי יעקב ז"ל. בן ציון נפל ביום 28.10.1955
מזרחי יוסף ז"ל. בן אברהם נפל ביום 30.11.1955
מטרני פנינה ז"ל. בת  שבת נפלה ביום 8.11.1957
מיכאל מאיר - חן ז"ל. בן ראובן נפל ביום 16.8.1956
מינץ שמואל ז"ל. בן שלום נפל ביום 31.10.1956
מצליח חיים-אברהם ז"ל. בן שלמה נפל ביום 31.10.1956
מרקוש אברהם ז"ל. בן אהרון נפל ביום 28.8.1955
נג'ר חיים ז"ל. בן יצחק נפל ביום 22.9.1956
נוימן מיכאל ז"ל. בן ישראל - ג'יימס נפל ביום 23.9.1951
נוסן חיים בן-ציון ז"ל. בן מנדל נפל ביום 31.10.1956
נזרוב יעקב ז"ל. בן גרשון נפל ביום 3.11.1956
סוסי יהודה ז"ל. בן אליהו נפל ביום 1.11.1956
סידי יעקב ז"ל. בן יהודה-ליאון נפל ביום 31.10.1956
סלונים אליהו - ניסן ז"ל. בן מרדכי נפל ביום 26.9.1956
סלח חיים - ויקטור ז"ל. בן יונה נפל ביום 13.2.1956
סנדל עזי (עזריאל) ז"ל. בן ליאו - יהודה נפל ביום 28.2.1955
עובד אברהם ז"ל. בן משה נפל ביום 27.5.1957
עומר (עוגני) אסף ז"ל. בן בנימין נפל ביום 7.10.1951
עפרון (בליימן) משה ז"ל. בן בנימין נפל ביום 26.9.1956
פוזנר נחום ז"ל. בן יעקב-יוסף נפל ביום 31.10.1956
פומרנץ דניאל ז"ל. בן אריה נפל ביום 31.10.1956
פיכטנבוים הלל ז"ל. בן דויד נפל ביום 31.10.1956
פילר אסף ז"ל. בן שלמה - יצחק נפל ביום 3.12.1957
פיק גדעון ז"ל. בן שלמה נפל ביום 10.10.1956
פיש אהרון ז"ל. בן משה נפל ביום 11.10.1956
פישביין אהרון (רוני) ז"ל. בן אברהם נפל ביום 31.10.1956
פלדמן אליעזר ז"ל בן יחזקאל נפל ביום 31.10.1956
פלצ'י שבתאי ז"ל בן שלמה נפל ביום 31.10.1956
פסקרו יעקב ז"ל. בן ויקטור נפל ביום 31.10.1956
פרגאי רם ז"ל. בן צבי נפל ביום 19.3.1957
פרוכטמן ישעיהו - יצחק ז"ל. בן יחזקאל נפל ביום 7.10.1956
פרידלנד אוריאל ז"ל. בן יעקב נפל ביום 6.1.1955
פרידלנדר צבי ז"ל. בן יוסף ואילנה. נפל ביום 15.11.1949
פרמונט אמנון ז"ל בן אהרון נפל ביום 11.10.1956
פרקש משה-לייב ז"ל. בן יצחק - איגניץ נפל ביום 12.11.1953
פשקובסקי ישעיהו ז"ל בן מנחם נפל ביום 11.10.1956
צוקר שלום - בועז ז"ל. בן אברהם - אבא נפל ביום 28.8.1955
צור יאיר ז"ל. בן שלמה נפל ביום 9.10.1956
צור דני ז"ל. בן יצחק נפל ביום 1.11.1956
צייזלר אפרים ז"ל. בן שלום נפל ביום 31.10.1956
צנצולקר שמואל ז"ל. בן ראובן נפל ביום 28.8.1956
קוטלר אברהם ז"ל. בן צבי - הנריקו נפל ביום 4.4.1956
קוסטיצקי דוד ז"ל. בן מתתיהו נפל ביום 9.4.1955
קופרמן עמירם ז"ל. בן ברוך נפל ביום 11.3.1958
קורט אמיתי ז"ל. בן אריה נפל ביום 26.9.1956
קורין בנימין ז"ל. בן משה נפל ביום 18.12.1948
קליין בן-ציון ז"ל. בן ישראל נפל ביום 10.10.1956
קלינמן עמנואל ז"ל בן פינחס נפל ביום 31.10.1956
קן-דרור יהודה ז"ל. בן שלמה נפל ביום 2.1.1957
קפלן נחום ז"ל בן אריה נפל ביום 31.10.1956
קרטן מיכאל ז"ל. בן אשר נפל ביום 28.2.1955
קרים יחזקאל ז"ל. בן יחזקאל נפל ביום 19.11.1956
קרן-צור (קרנצר) אילן - יהושע ז"ל. בן שמעון נפל ביום 31.10.1956
רוזנטל יורם ז"ל. בן יהודה - לודוויג נפל ביום 10.10.1956
רוטקופף חיים ז"ל. בן אברהם נפל ביום 31.10.1956
רוטרמן יצחק - לואיס ז"ל. בן משה נפל ביום 4.4.1956
רחלין עמיקם ז"ל. בן שמעון נפל ביום 10.7.1954
רימון אוריאל ז"ל. בן נח נפל ביום 18.12.1956
שבאבו אברהם ז"ל. בן יוסף נפל ביום 12.12.1955
שגב יורם ז"ל. בן שמואל נפל ביום 31.10.1956
שוארץ דרור ז"ל. בן פנחס נפל ביום 10.10.1956
שוישיה יוסף ז"ל. בן מרדכי נפל ביום 21.7.1956
שחר (סחרוב) ישראל ז"ל. בן אביחיל נפל ביום 26.9.1956
שחר (שוארץ) אהוד ז"ל. בן אהרון - ארטק נפל ביום 28.2.1955
שטרומינגר הרמן - צבי ז"ל. בן עמנואל נפל ביום 15.9.1956
שכטר משה ז"ל. בן זאב - וולף נפל ביום 26.9.1956
שלומוביץ אליעזר ז"ל. בן אריה נפל ביום 19.11.1949
שם-טוב שמעון ז"ל. בן יצחק נפל ביום 14.7.1957
שנקר-הרץ נמרוד ז"ל. בן הלל נפל ביום 25.11.1956
שפרמן משה - שמואל ז"ל. בן יחזקאל נפל ביום 5.11.1956
שרעבי עמנואל ז"ל. בן יוסף נפל ביום 2.11.1955
שרעבי אפרים ז"ל. בן יששכר נפל ביום 31.10.1956
ששון מרדכי ז"ל. בן יעקב נפל ביום 2.11.1955
תרשיש (חבשוש) שמעון ז"ל. בן חיים נפל ביום 4.4.1956
 

| אודות האתר || תודות || עמוד הבית || מפת האתר || חיפוש שם || לוח מודעות || כתבו אלינו || עמותת הצנחנים |
אתר הצנחנים בעשור הראשון. כל הזכויות שמורות ל אגן מחשוב © 2004 - 2024
IDF Paratrooper's History Site Copyright AGN © 2004 - 2024
בניית האתר, עיצוב, מחקר, ראיונות, כתיבה ועריכה: ד״ר אריה גילאי ז״ל